"Bath & More״

היכנסו לסיור הוירטואלי

הסיור המושלם אצלך בעסק

חוויה אמיתית ללקוח

חנות Bath & More היא דוגמה אולטימטיבית להמחשת מוצריה הנהדרים וחווית הקנייה עוד לפני הגעת הלקוח לאולם התצוגה. המסייר שולט בכיוון וקצב הסיור ואף יכול להתרשם מהמוצרים כאשר לכל מוצר מוצמד כפתור אינפורמציה עם תיאורו.